Wednesday, 5 Aug 7:30 pm
Milroy Irish
VS
Fairmont
Fairmont